Actief sinds 1994,
nu in de raad met

4
raadsleden

Wie zijn wij?

VV2000/Leefbaar Vlaardingen is een 100% lokale partij van Vlaardingers, voor Vlaardingers. Wij zitten al bijna 30 jaar in de gemeenteraad en hebben ruime ervaring met het ‘reilen en zeilen’ van de Vlaardingse politiek. Leefbaar is een no-nonsense partij, die geen standpunt uit Den Haag hoeft te verdedigen maar opkomt voor u. Wij staan niet recht te praten wat krom is, maar benoemen de problemen die onze stad heeft. Want alleen zo lossen we die problemen ook echt op!

Wij doen niet aan betutteling, durven moeilijke zaken aan de orde te stellen en beleid wat niet werkt terug te draaien. Wij weten dat u niet kunt wonen in mooie plannen en geen geld kunt uitgeven wat u niet heeft. Na het opruimen van de brokstukken die door onze voorgangers waren achtergelaten staan wij nu klaar om de aankomende 4 jaar voor u aan de slag te gaan met een nieuw team. DE VAART ERIN is wat Vlaardingen nu nodig heeft!

Onze fractie

(Raadsleden)

Onze wethouder

Onze 7 hoofdspeerpunten 2022-2026

Wonen

Vlaardingen heeft een groot tekort aan woningen. Er zijn te weinig koop en huurwoningen. Hierdoor lopen de wachtlijsten steeds verder…
lees verder

Leefbaarheid

De stad ligt er vuil en verloederd bij op te veel plaatsen. Vuilniszakken en grofvuil staan vaak naast de containers.…
lees verder

Veiligheid

Overlast, zwerfafval, ondermijning en criminaliteit zijn in Vlaardingen helaas veel te veel Aanwezig. Deels een taak van de politie maar…
lees verder

Zorg

De wachtlijsten in de zorg voor jong en oud zijn veel te lang. De gemeente moet maatwerk toepassen zodat u…
lees verder

Onderwijs & economie

Als Vlaardingen mbo-stad wil zijn, moet er een betere aansluiting komen tussen onderwijs en werk. Dat doen we door samen…
lees verder

Binnenstad & bereikbaarheid

Het lukt tot op heden maar niet om de binnenstad een impuls te geven. Winkels vertrekken door de hoge huren en…
lees verder

Integratie & arbeidsmigranten

Wie in Vlaardingen woont is Vlaardinger! In Vlaardingen behandelen we elkaar en onze stad met respect. Als inwoner van Vlaardingen…
lees verder