Bijdragen

Hieronder vind u alle bijdrage die VV2000/Leefbaar Vlaardingen heeft gedaan in de vlaardingese gemeenteraad. De bijdragen bestaan uit artikel 36 vragen (schriftelijke vragen aan het college),  moties (een uitspraak van de raad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de raadsagenda staat) en amendementen (een tekstwijziging in een raadsbesluit).