Bijdrage Groot Vlaardingen

Vlaardingen DOEN !

Komend jaar viert Vlaardingen 750 jaar stadsrechten! Veel activiteiten gaan er georganiseerd worden en in Vlaardingen is er ondertussen ook wat te vieren!

Na barre financiële jaren, zit er weer lucht in de begroting. Er is ruimte om te investeren in de stad. Met de stadsprogramma’s worden grote thema’s aangepakt. Veiligheid, de Westwijk, Groen, duurzaamheid, zorg, de Binnenstad, de Rivierzone en Leefbaarheid. Stuk voor stuk grote onderwerpen, waar trekkracht naartoe moet, zodat Vlaardingen zich kan gaan ontwikkelen. Vlaardingen verdient het!

Nederland bevindt zich nog steeds in een achtbaan van de ene looping naar de andere. Een coronacrisis, woningcrisis, oorlog in de Oekraïne, energiecrisis en de inflatie. Stuk voor stuk hebben deze invloed op Vlaardingen en de Vlaardingers. Helaas is het onmogelijk dat de gemeente al deze problemen oplost.

Wat gaan we dan wel doen;
Komend jaar gaat er extra geld naar de stadsprogramma’s zodat er de broodnodige investeringen gedaan kunnen worden in de buitenruimte, tegen gaan van woonoverlast, herinrichten van speelpleintjes, initiatieven van bewoners, energietransitie, droge voeten bij de riviermond, vergroenen van het Veerplein en nog veel meer. Leefbaar Vlaardingen ziet dat de vaart er goed in zit.

Door de financiële voortgangsrapportage zien wij dat de cijfers rooskleurig zijn. Echter Leefbaar rekent zich niet bijvoorbaat rijk. Maar zijn zullen ons bij de voorjaarsnota buigen over extra investeringsmogelijkheden, want net als u kan de gemeente het gemeenschapsgeld maar 1 keer uitgeven.

Met vriendelijke groet,

De fractie VV2000/ Leefbaar Vlaardingen