Begroting 2016: Artikel in Groot-Vlaardingen

LUCKY LUKE

 Steeds vaker moet VV2000/Leefbaar Vlaardingen zich als een soort Lucky Luke opstellen in de raadzaal. Maar wanneer college en coalitie partijen in Vlaardingen als ware Dalton`s met de gemeenschaps euro`s omgaan mag u van een goede oppositie partij niet anders verwachten.

Eerst wordt er een pot geld reserveert voor het afboeken op eigen gronden, tja dan loop je inderdaad minder risico op de jaarbegroting. Maar om dan vervolgens te stellen dat je daardoor geen risico meer loopt en dat je daarom minder reserve hoeft te hebben is echt van de zotte, zeker wanneer je goed kijkt naar de begroting 2016.

In plaats van lopende leningen af te lossen gaan college en coalitie volgend jaar nog meer geld lenen. Uiteraard gaat dat geld niet naar veiligheid, wegenonderhoud of economie maar naar een spoortunnel en naar de eigen organisatie, dat noemen deze Dalton`s investeren in de stad!

Samen aan zet

Hoezo samen? U bent aan zet! In deze participatie maatschappij wordt er tegenwoordig van u verwacht dat u werkt, mantelzorg verleend, vrijwilliger bent, participeert in uw wijk en moet u in de buurt-whatsApp om de veiligheid in Vlaardingen te vergroten!

De behaalde resultaten van dit college hebben ze te danken aan u want zonder uw inzet zou de Kulk gesloten zijn, de kinderboerderij en de dierenweides niet meer bestaan, de Stadsgehoorzaal de deuren nooit meer openen en zouden boeven volledig vrij spel hebben!

Maar let wel, college en coalitie kloppen zichzelf op de borst en roepen: “Kijk eens wat wij hebben bereikt met ons fantastische beleid!”

Gegeven paard

Voor uw geweldige inzet krijgt u van de dames en heren politici een cadeau! U mag dit jaar weer een paar tientjes meer aan gemeentelijke lasten gaan betalen!

  • Verder krijgt u een Blankenburgtunnel in de achtertuin zonder enig voordeel!
  • Uw straten en riolering blijven slecht onderhouden!
  • De straten blijven vuil!
  • Het groen in de wijken wordt niet onderhouden!
  • Parkeren wordt weer duurder!
  • Is er weer een inbraakgolf in Vlaardingen maar meer blauw op straat krijgt u niet!

Maar wel “dank u wel” zeggen want een gegeven paard mag je niet in de bek kijken!

Helaas moet u het net als de Lucky Luke`s van VV2000/Leefbaar Vlaardingen nog 2 jaar met deze Dalton`s doen.