Begroting 2017: Artikel in Groot-Vlaardingen

De begroting 2017, het document waarin de uitwerking van de voorjaarsnota wordt vertaald naar het financiële plaatje voor het aankomende jaar. VV2000/Leefbaar Vlaardingen heeft ingestemd met de Voorjaarsnota omdat ook de inbreng van onze fractie verwerkt zou worden in deze begroting.

Nu hebben wij ons in dit boekwerk rot gezocht maar onze inbreng is niet verwerkt in de begroting 2017!!! Van alle voorstellen die de oppositiepartijen afgelopen juli hebben gedaan is bijna niets terug te vinden en dat is ronduit schandalig.

College en coalitie gaan onverminderd door op de lijn van geldverslindende projecten en leggen de rekening wederom bij u. VV2000/Leefbaar Vlaardingen had gehoopt dat het anders zou zijn dit jaar, maar NEE dus.

“Kop in het zand” is en blijft het motto van deze bestuurders.

Dus blijven helaas ook in 2017 uw straten en stoepen schots en scheef, blijft u last houden van wateroverlast en moet u echt heel wat meer dan € 2 verhoging aan OZB gaan betalen! Voor alle plannen van inwoners uit de Stadsagenda is geen euro gereserveerd, de reserve Sociaal Domein wordt leeg geroofd voor zaken die gewoon binnen de begroting opgelost zouden moeten worden en er wordt niet gespaard. Dat is de vertaling van de begroting 2017!

Het kan ook anders, sterker nog, het moet anders. Niet begraven maar uitgraven. Werken de sociale wijkteams nu wel of niet? Na twee jaar moet dat nu toch duidelijk zijn, maar het college moet nog gaan beginnen met evalueren, het risico: bijna 6 ton. Maak een overzicht van de burgerparticipatieprojecten en wijkdeals, welke waren succesvol, welke niet en waarom niet. De Vlaardingers zitten niet te wachten op nog meer lege bloembakken in de straten.

Laat de inwoners via de website inspreken op de plannen van de Stadsagenda en de Broekpolder, wat vindt men een goed idee en wat niet, zo creëer je draagvlak zonder dat inwoners die geen tijd hebben om aan een wijkplatform deel te nemen buiten spel gezet worden.

Durf de daadwerkelijke kosten van projecten te benoemen, dus ook de kosten die jaarlijks extra uit de begroting betaald moeten worden voor o.a. onderhoud van die projecten, b.v. de Broekpolder bijna 4 ton extra per jaar. Geef mensen een eerlijk en reëel beeld.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen vindt dat college en coalitie nu echt de koppies uit het zand moeten trekken en realistisch aan het werk moeten. Daar betaald u ze tenslotte voor!

 

https://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.Mffe12561a1586798b6153c01a8303f1do0&w=300&h=174&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0&r=0