Voorjaarsnota 2015: Twee maal drie is vier

Twee maal drie is vier
wiede wiede wie en twee is negen
richt de wereld in wiede wiede naar mijn eigen zin

Zo begint Pipi Langkous haar bekendste liedje voorzitter, het heeft er de schijn van dat het college deze tekst wat letterlijk genomen heeft bij het schrijven van deze voorjaarsnota!

Bij de behandeling van de jaarstukken heeft VV2000/Leefbaar Vlaardingen al aangegeven dat wij het spoorzoekertje spelen wel zat zijn. In de voorjaarsnota 2015 maakt u wederom dezelfde keuze om de raad bezigheids therapie te geven, stop daar nu eens mee. Vragen die ontstaan op blz. 4 beantwoordt u op blz. 15, enz. erg irritant en kost onnodig veel tijd.

Twee maal drie is vier

Leefbaar Vlaardingen kan zich indenken dat de onervaren lezers wellicht best blij worden van deze nota. Het college komt op een aantal pijnlijke bezuinigingsvoorstellen terug, voorstellen die afgelopen jaar wel aangenomen zijn door de coalitie en dat is toch opmerkelijk.

Het lijkt wel of u lijdt aan voortschrijdend inzicht op bepaalde punten. Laten wij het daar maar op houden. Als partij die zich inzet om voorzieningen te behouden en te verbeteren in onze stad en dit vorig voorjaar ook heeft uitgedragen zijn wij door een aantal van uw voorstellen ook blij verrast.

Met name de subsidie voor de scouting, jeugdstad en de wijkcentra deze instanties kunnen gewoonweg niet blijven bestaan zonder ondersteuning vanuit de gemeente u krijgt dus op die onderdelen onze steun.

Wel zijn wij verbaasd over uw voorstel voor de stadsgehoorzaal. Vorig jaar hebben college en coalitie de harde keuze gemaakt door de stadsgehoorzaal BV weg te bezuinigingen en het pand als amateurtheater beschikbaar te stellen. Gaande weg heeft u allen uw plannen gewijzigd en moet er nu een professioneel theater komen welke gerund wordt door vrijwilligers aangestuurd door de directrices van de Kroepoekfabriek en Kade 40 die uiteraard wel een salaris ontvangen voor hun huidige functie`s?

Omdat we het onder de nummer van een cultuurinstelling doen gooit u er een paracommerciële vergunning op en draaien maar. Naast alle haken en ogen die verbonden zijn aan een paracommerciële vergunning, laat vooral de rechtbank daar eerst maar een uitspraak over doen, concluderen wij dat u hetzelfde subsidie bedrag gaat betalen als aan de Stadsgehoorzaal BV.

Bent u het spoor bijster? Wilt u even toelichten waarom u de BV dan de nek om heeft gedraaid? Voor VV2000 is het muziekvereniging Opmaat all over again! Verder constateren wij dat op het subsidiebeleid nog veel winst te behalen is het AOV zal hier dieper op ingaan.

Van subsidie`s naar Klijnsma gelden. In de afgelopen dagen hebben wij meerdere moties voorbij zien komen welke een beroep doen op de zo geheten Klijnsma gelden. Mevr. Klijsma van de PvdA uit Den Haag heeft geregeld dat er binnen het gemeentefonds extra geld beschikbaar is als compensatie voor het wegvallen van diverse landelijke regelingen voor kinderen die opgroeien in armoede.

Vlaardingen heeft gelukkig al veel lokale regelingen voor mensen met een minimum inkomen, zie Regelingen Bureau Meedoen 2015. Toch zouden wij graag zien dat de Klijnsmagelden worden aangewend voor het beoogde doel, te weten financiële ondersteuning t.b.v. de jeugd. Wanneer het college deze gelden op die wijze invult kan o.a. ook de computerregeling hierin worden verwerkt.

Verder levert het maatwerk op waarin per gezin gekeken kan worden welk kind recht heeft op welke ondersteuning en is het heel overzichtelijk voor burgers, organisatie en raad aldus VV2000/Leefbaar Vlaardingen. Verder delen wij de zorg over de Vlaardingse senioren die straks door het AOV zal worden uitgesproken.

Wiede wiede wie en twee is negen

Brengt ons bij de financiën! Hier schrikken wij weer erg. Het college moet nog 8 miljoen sparen om de erfpachtgelden weer op niveau te brengen maar verlaagd wel het weerstand vermogen van 35 naar 22 miljoen euro. U stelt dat er daardoor een positief bedrag ontstaat van 3,4 miljoen dus dat kan mooi de verlaging van het gemeentefonds opvangen.

Maar helaas die blijkt nu 1,9 miljoen te zijn i.p.v. de door u geschatte 1 miljoen, bijna het dubbele en dat wordt wellicht nog meer. Blijkt u toch een tekort te hebben op uw meerjarenbegroting. Dit staat nog los van de geheime financiële tegenvallers waar de raad niet in het openbaar over mag praten!

Daarnaast kondigt u wel de nodige geplande uitgaven aan zoals o.a. de spoortunnel Marathonweg. In plaats van deze “winst” te sparen voor deze investering blijft u koersen op een lening van 5 miljoen euro dit alles omdat u niet verder wilt bezuinigen. Dat noemen wij voor u uit schuiven en uw opvolgers met problemen opzadelen. Geen betrouwbaar financieel beleid!

Tussen de regels door vertelt u ook nog even over de te korten op lokale lasten wat wij interpreteren als een aankondiging tot lasten verhoging, graag uw reactie hierop.

Richt de wereld in wiede wiede naar mijn eigen zin

Voor de organisatieontwikkeling heeft u wederom 1 miljoen extra nodig want na 5 jaar reorganisatie functioneert de toko nog steeds niet naar behoren. Triest maar het is niet anders! Verder vraagt het college tussen neus en lippen door even 750.000 euro voor de samenwerking MVS. Vragen staat vrij maar wij hebben in deze raad een goed gebruik, geen plan, geen geld!

Echter VV2000 heeft er ook geen zin in om op een lopende begroting weer allerlei problemen op te moeten lossen, zeker niet wanneer de raad al weet dat er uitgaven gaan komen. Vroeger hadden we daar het MIP voor. Het meerjaren investeringsplan waarin je dit soort zaken vastlegt zodat het voor iedereen inzichtelijk is. Wellicht zullen wij er zelf 1 maken en presenteren bij de begroting 2016 mag het college aanvullen wat de raad niet weet.

Wat betreft de 1,75 miljoen, wij gaan ervan uit dat het college hier vraagt of zij een bestemmingsreserve mogen opnemen in de begroting. Wij horen hier graag de bevestiging dat wij dat juist interpreteren.

Voorzitter de tijd staat ons niet toe om op alles te kunnen reageren dus zullen wij ons verder beperken tot een aantal vragen en opmerkingen.

Wij hebben gelezen dat u aan de slag gaat met de sporthal Westwijk, goede zaak maar wij vragen aandacht voor de onlangs gefuseerde vereniging twist. Is er wel voldoende ruimte in 1 sporthal voor alle scholen en sportverenigingen in de Westwijk?

Op blz. 19 lezen wij dat de verwachting is het huurcontract voor de maatschappelijke opvang te kunnen wijzigen. Graag horen wij hier wat meer over. Waar is dat optimisme op gebaseerd?

Is bij de budgetten voor de Hoekse Lijn ook rekening gehouden met de herinrichting rondom de stations?

Wij spreken de zorg uit over de ontwikkeling onderhoud openbare ruimte. Inmiddels heeft de raad in commissieverband al gesproken over op termijn forse investeringen die gedaan moeten worden in de buitenruimte wanneer het niveau sober nog langer gehanteerd wordt. Ook de provincie waarschuwt ons hier al enige jaren voor. Toch lezen wij niets over plannen om hiermee aan de slag te gaan, wanneer kunnen wij die verwachten?

De Blankenburg Tunnel, staat er een beetje knullig beschreven. Krijg een rijksweg door je achtertuin en dat kost je minstens 1,5 miljoen! Dat lijkt ons niet.

Wat het achterterrein Westhavenkade/Vettenoordse kade betreft, hier zal Stadsbelangen Vlaardingen mede namens ons op ingaan.

Voorzitter,
tot zover het eerste termijn van VV2000/Leefbaar Vlaardingen.