Een persoonlijke terugblik

INTERVIEW MET IVANA SOMERS-GARDENIER (LINKS) EN RIANNE MOLENAAR WAARIN WORDT TERUGGEBLIKT OP DE AFGELOPEN VIER JAAR.

Sinds 2019 in de coalitie en het college, hoe hebben jullie dat ervaren?

Toen we in 2019 in de coalitie stapte, ontdekte we binnen 6 weken  dat we niet in een gespreid bedje terecht waren gekomen. Vlaardingen bleek feitelijk financieel bankroet en  wij stonden aan de lat om de puinhoop van onze voorgangers op de ruimen en dat hebben  we gedaan, samen met onze partners. Weglopen was voor ons geen optie. Je laat je stad  niet in de steek als het moeilijk wordt!

Hoe gingen jullie hiermee om?

We stonden voor hele moeilijke keuzes en dan wordt het ook best spannend in zo een  nieuwe coalitie. Voor Leefbaar was het verhogen van de OZB wel de meest pijnlijke maar  we moesten wel anders hadden we het zwembad of de Stadsgehoorzaal moeten sluiten. En dat is voor ons echt een brug te ver, die horen in ons leefbaar Vlaardingen.

Wat hebben jullie wel kunnen doen?

Ook met € 0 kun je belangrijke zaken voor je stad realiseren, alleen zijn die dingen minder zichtbaar. Een paraplubestemmingsplan wonen en een nieuwe woonruimteverordening  zijn voor Vlaardingen van cruciaal belang om effectief te kunnen handhaven op  woonoverlast maar het zijn geen ‘sexy’ onderwerpen om mee in de krant te komen.

Waarom is er bijna geen media aandacht geweest van gestarte bouwprojecten?

Ja, dat is wel bizar. We hebben samenwerkingsovereenkomsten getekend voor bijna 3.000 woningen maar ik heb nog geen paal geslagen. Niet omdat er geen palen de grond  ingegaan zijn in de afgelopen 3 jaar maar omdat door de coronamaatregelen dit  soort feestelijke bijeenkomsten niet konden plaatsvinden. In de aankomende jaren moeten er nog veel palen geslagen gaan worden, vandaar dat wij de vaart erin willen!

Welk effect heeft corona op jullie?

Wij hebben allebei veel leed gezien en helaas ook zelf van dichtbij ervaren. Ik heb veel  ellende op mijn werk gezien en Ivana is haar vader verloren aan deze rot ziekte. De  eenzaamheid bij ouderen en jongeren, de tweedeling in de maatschappij tussen wel en niet gevaccineerde en het gepingpong met de maatregelen die je op enig moment zelf ook  niet meer uit kan leggen, dat heeft toch effect op iedereen.