Jaarstukken 2019

2019; Wat een jaar…..

De meerjarenbegroting 2019 vastgesteld in 2018 heeft niet de positieve resultaten behaald die hij had moeten behalen.

Ondanks de ingrepen die het college halverwege 2019 heeft gedaan eindigen we nog 2,3 miljoen in de min.

Onder anderen Sociaal Domein, ICT en het pensioenfonds wethouders…. Om maar even een greep te nemen uit de overschrijdingen, vaak onvoorziene zaken.

VV2000/ Leefbaar Vlaardingen ziet gelukkig ook veranderingen. Door een goede samenwerking tussen college en de afdeling financien wordt de gehele begroting doorgespit. Een lang proces, waarbij nog niet zeker is of de onderste steen ook boven is.
De accountant geeft aan dat hij de verbetering ziet. Juiste informatie wordt aangeleverd en de controle is soepel verlopen en de kwaliteit voldoet aan de eisen van de BBV. Iets wat met de jaarstukken 2018 wel anders was.

VV2000/ Leefbaar Vlaardingen vindt de jaarstukken nog steeds een zoekplaatje. Je moet eerdere stukken naast elkaar leggen om daadwerkelijk alles te kunnen over zien en dat is een bijna onmogelijke opgave. Wij denken dat dit beter zou kunnen. Zou de wethouder een keer met de raad willen bespreken?

Vanuit het Rijk zal er ook echt naar de financiering van de gemeentes gekeken moeten worden. De systematiek van trapop/ trap af is achterhaald en steeds meer taken zijn naar gemeenten gekomen, zonder dat daar voldoende financien tegenover staan. De provincie ziet ondertussen de ernst ervan in. Op de wijze waarop het nu gaat is het ontzettend lastig om een leefbare stad te behouden. Niet alleen Vlaardingen, maar ook andere gemeenten hebben hetzelfde probleem. De provincie zou het wel eens een heel stuk drukker kunnen gaan krijgen….

De voortgangsrapportage van 2020 laat geen positief beeld zien. Ondanks dat wij hier door een niet sluitende begroting op voorbereid waren, zien we ook nog extra financiele tegenvallers. Aangezien de begroting in zijn geheel wordt doorgespit, komen er ook fouten naar boven, waarbij sommigen wel erg opzienbarend zijn. Wij willen de wethouder dan ook vragen; Wat hebben we nog meer nodig om weer volledig in control te komen?

De kadernota laat zien dat het herstelplan heeft de hoogste prioriteit en wij kunnen geen andere beleidskeuzes maken die financiele ruimte vragen!
We hebben zelfs nog een extra opgave om te komen tot een weerstandscapaciteit van 1. Dit is echt minimaal en VV2000/ Leefbaar Vlaardingen zal het amendement en de motie van de PvdA mede indienen.
VV2000/ Leefbaar Vlaardingen vindt het allerbelangrijkste om in control te komen en wij denken dat wij hier met de kadernota de goede stappen in zetten.