Persbericht: Lagere onroerende zaakbelasting verenigingen

19 maart 2018

PERSBERICHT

CDA, D66, GroenLinks en Leefbaar: ‘Lagere onroerendezaakbelasting verenigingen’

VLAARDINGEN – Vrijwilligersorganisaties zouden minder onroerendezaakbelasting moeten betalen. Daarmee kunnen de organisaties de contributies betaalbaar houden. Zo kunnen ook minder draagkrachtige Vlaardingers blijven sporten en deelnemen aan culturele activiteiten.

Mochten CDA, D66, GroenLinks en VV2000 Leefbaar Vlaardingen een uitnodiging krijgen voor de collegeonderhandelingen, dan zullen zij dit punt daar inbrengen. Dat hebben de vier partijen afgesproken.

Directe aanleiding is de duurzame nieuwbouw van de scoutinggroepen in de Broekpolder. Zij verhuizen vanwege de komst van de Blankenburgtunnel. De kosten van de nieuwbouw kan Scouting betalen door een bijdrage van Rijkswaterstaat, van de gemeente Vlaardingen en uit diverse andere subsidies.

In de nieuwe situatie moet Scouting jaarlijks wel meer aan onroerendezaakbelasting betalen. CDA, D66, GroenLinks en Leefbaar willen de organisaties hierin tegemoetkomen.

Dat kan door een lager belastingtarief of door hogere subsidies. De huidige, door de gemeenteraad goedgekeurde begroting laat daarvoor dit jaar geen ruimte, maar de komende jaren zou dat kunnen veranderen.

De vier partijen vinden wel dat een verlaging van de onroerende zaak belasting of subsidieverhoging dan ook moet gelden voor een aantal andere organisaties die met vrijwilligers werken en zich meetbaar inzetten om minder draagkrachtige Vlaardingers te laten deelnemen aan hun activiteiten.

De vier partijen willen daarbij vasthouden aan de gemaakte afspraak tussen het college en verenigingen dat bij nieuwbouw of renovatie duurzaamheid altijd een uitgangspunt is.

CDA, D66, GroenLinks en Leefbaar willen zich hard maken voor een onderzoek naar de kosten van een verlaging van de onroerendezaakbelasting of een algemene subsidieverhoging voor verenigingen.

De aspecten duurzaamheid en wijze van omgang met het verenigingsleven maken daarvan een integraal onderdeel uit. Van een dergelijke verlaging kunnen veel verenigingen, en daarmee hun leden – en hun kinderen - voordeel hebben.

Download persbericht als pdf.