Aanpak wijken met grote zorgen

Elke wijk heeft aandacht nodig. Sommige wijken, zoals o.a. de Westwijk en de VOP, helaas meer dan anderen. Deze wijken moeten structureel verbeterd worden om de woonoverlast, criminaliteit en leefbaarheid de komende jaren aan te pakken. Dit lukt alleen door  intensieve samenwerking en het herstellen van de balans in deze wijken! Daarnaast  ontwikkelen we een speciaal programma voor de Westwijk, vergelijkbaar met dat van  Rotterdam Zuid. Meer informatie over het ‘Nationaal Programma Rotterdam Zuid’ is te vinden via https://www.nprz.nl .

We creëren een locatie in de wijk waar je makkelijk even naar binnen kunt lopen om je zorgen te uiten, iets te melden of iets te vragen. Leefbaar vindt dat de bestuurders die  verantwoordelijk zijn voor dit project ook deels vanuit deze locatie moeten werken.  Wanneer dit speciale programma in zijn kracht is gezet, willen wij dit uitbreiden naar andere aandachtsgebieden.