Strategische Alliantie: VV2000/Leefbaar Vlaardingen, AOV en SBV

VV2000/Leefbaar Vlaardingen,
het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en
Stadsbelangen Vlaardingen (SBV) hebben een strategische alliantie ondertekend.

Op dit moment gebeurt er van alles op het stadhuis, alleen de kiezer krijgt daar nog weinig van mee.

De informateurs, de heren Hoogendijk en Hoekstra, zijn in gesprek met alle partijen. Het doel van deze gesprekken is om samen een nieuwe coalitie en college te vormen. Maar bovenal, in het belang van de stad. Het roer moet om.

Juist daarom, wordt er ook veel tussen de verschillende politieke partijen onderling gesproken over bijvoorbeeld:

  • Meer inspraak voor de inwoners.
  • Een betere dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie.
  • Een goede samenwerking tussen de verschillende fracties.

Alle politieke partijen zijn het samen eens, dat het partij belang ondergeschikt is en dat er samen gewerkt moet worden aan de oplossingen voor de stad. Om dit streven kracht bij te zetten is unaniem besloten tot het opstellen van een raadsprogramma.

De gemeenteraad treedt dan niet naar buiten als oppositie- of coalitie, maar als één, om zo met inwoners, bedrijven en organisaties zich in te zetten voor Vlaardingen.

Dit is vergeleken met de afgelopen jaren een grote stap voorwaarts. VV2000/Leefbaar Vlaardingen is zeer verheugd met deze ontwikkeling. Immers waar een wil is, is een weg!

Onze fractie wil graag deel uit gaan maken van deze nieuwe politiek. Gelet op onze uitgebreide dossierkennis en ruime ervaring in de Vlaardingse politiek zijn wij niet er alleen geschikt, maar zeker ook klaar voor.

Tevens hebben wij tot op heden niet alleen goed samengewerkt met onze vast lokale partners het AOV en SBV, er is ook prettig samengewerkt met alle Vlaardingse politieke partijen. Met als resultaat dat we samen veel hebben bereikt voor Vlaardingen.

Om het raadsprogramma te laten slagen is niet alleen een goede samenwerking binnen de gemeenteraad nodig. Ook een college moet worden gevormd. Dit is iets wat met de huidige verkiezingsuitslag geen eenvoudige klus is.

Twaalf partijen hebben het vertrouwen gekregen om de komende vier jaar de stad te besturen. Om een brede coalitie te vormen zijn veel partijen nodig, dit betekent waarschijnlijk dus een groot college. Alleen hoeveel wethouders heeft Vlaardingen nu echt nodig om de stad te besturen?

Na het eerste gesprek met de verkenner Bert Blase, voormalig burgemeester van Vlaardingen, zijn VV2000/Leefbaar Vlaardingen, het AOV en SBV met elkaar in gesprek gegaan. Al eerder in 2010 hebben onze partijen samen een wethouder geleverd. Voor onze partijen is een dergelijke samenwerking vanzelfsprekend. Echter wij begrijpen heel goed, dat dit niet zomaar voor een ieder geldt.

Juist daarom, hebben wij onze samenwerking vastgelegd in een officiële verklaring, een strategische alliantie. Hierin hebben wij o.a. vastgelegd dat wij:

  • Als 3 eigen partijen graag samen onderdeel willen uit maken van de nieuwe werkwijze en vorm van de politieke samenwerking in Vlaardingen.
  • Het vertrouwen hebben dat alle politieke partijen afscheid nemen van de “oude politiek”.
  • Alle vertrouwen hebben in de informateurs.

In het geval van deelname aan het college, leveren wij ook deze keer samen slechts 1 wethouder in plaats van 3. Dit doen wij enerzijds om de stad bestuurbaar te houden en anderzijds om geen onnodige extra kosten te maken.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen is bijzonder trots, dat het AOV en SBV hun vertrouwen hebben uitgesproken om onze lijsttrekker aan te wijzen als wethouder kandidaat

Hoewel, onze samenwerking voor niemand een grote verrassing zal zijn. Vonden wij het toch belangrijk om op vrijdag, 13 april, als eerste de informateurs te informeren over onze officiële samenwerking.

Na het overhandigen van onze strategische alliantie, hebben wij een heel prettig en open gesprek gehad met de informateurs. Een gesprek wat wij met een goed gevoel hebben afgesloten, namelijk dat zij net zo positief tegenover deze samenwerking staan als wij.

Download strategische alliantie als PDF.