Wethouder Omgeving Ivana Somers verrichtte onlangs de officiële openingshandeling van de beleidssite Staat van Rijnmond (SvR). Dat deed ze door het ontrollen van een vlag met het logo van de site. Het platform Staat van Rijnmond bundelt, bewerkt en presenteert data van en over de Rijnmond gemeenten op het gebied van het milieu en de leefomgeving. Wethouder Somers vertelde op de bijeenkomst over de vele mogelijkheden die zij ziet om de data te gebruiken voor beleidstukken, maar ook voor omgevingsvisies en omgevingsplannen in de Rijnmond. Op de foto: In het midden de wethouder en (uiterst rechts) milieuregisseur Karin Nootenboom. Tim Piek (uiterst links) en Aldo Bouman (links van het midden), beiden manager bij DCMR, en projectleider Ilse Bronkhorst (rechts van het midden) waren naar het raadhuis van Vlaardingen gekomen om het startmoment luister bij te zetten.

DCMR Milieudienst Rijnmond, https://www.dcmr.nl/actueel/nieuws/wethouder-vlaardingen-verricht-officiele-openingshandeling-van-beleidsinformatiesite