Yearly Archives: 2016

Bijdrage Meerjarenbegroting 2017-2020

Naar Rome of naar Barcelona? Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen maakt zich zorgen. Zorgen over de toekomst van Vlaardingen. Wij hebben het gevoel dat dit college een pad bewandeld waarvan de eindbestemming nog niet bekend is. Alsof dat niet al benauwend genoeg is neemt het college ook nog allerlei risico`s tijdens deze wandeling naar niemandsland. De begroting…
Lees verder

Begroting 2017: Artikel in Groot-Vlaardingen

De begroting 2017, het document waarin de uitwerking van de voorjaarsnota wordt vertaald naar het financiële plaatje voor het aankomende jaar. VV2000/Leefbaar Vlaardingen heeft ingestemd met de Voorjaarsnota omdat ook de inbreng van onze fractie verwerkt zou worden in deze begroting. Nu hebben wij ons in dit boekwerk rot gezocht maar onze inbreng is niet…
Lees verder

Voorjaarsnota 2016: Fantasie is een geweldig ding

But, I nearly forgot you must close your eyes.  Otherwise you won't see anything. Alice Fantasie is een geweldig ding! Het helpt je te ontsnappen aan de realiteit zeker wanneer je moeilijke tijden in je leven meemaakt kan je fantasie zelfs het enige zijn wat je op de been houdt. Het enige wat je hoeft…
Lees verder

Voorjaarsnota 2016: Artikel in Groot-Vlaardingen

Vlaardings Wonderland Alice in wonderland, wie kent het niet? De fractie van VV2000/Leefbaar Vlaardingen is er mee opgegroeid net als vele van u. Na het lezen van de voorjaarsnota 2016 hebben wij het gevoel in het konijnenhol gevallen te zijn en in een compleet andere wereld te zijn beland.  Wij bevinden ons in een stad…
Lees verder