Category Archives: Portefeuilles

Wethouder Hoekstra vergeet harde toezegging college

Wethouder Hoekstra meent mandaat te hebben de bestemming van het pand aan de Nijverheidsstraat 26 (dak en thuisloze opvang en deel kantoor),  te mogen wijzigen zonder de raad hierover te raadplegen.

Hieronder vindt u de betreffende tekst over de mandaten (wijzigingsbevoegdheid) van het college, waar het gaat om het wijzigen van de bestemmingen.

Wethouder Hoekstra meent echter dat de toestemming voor Industrieweg 9 ook gebruikt kan worden voor Nijverheidstraat 26 en wil dit juridisch laten toetsen.

Hierbij gaat hij voorbij aan een harde toezegging van zijn voorganger, toenmalig wethouder Versluis. Versluis heeft op 16 mei 2013 de harde toezegging gedaan, alvorens er een procedure wordt gestart (waar de juridische toetsing onderdeel van uit maakt) de gemeenteraad eerst een uitspraak mag doen. Is de gemeenteraad in meerderheid tegen de bestemmingswijziging, zal de procedure ook niet gestart worden. Met recente uitspraken over het mandaat van het college gaat wethouder Hoekstra dus in tegen deze harde toezeggingen van toenmalig wethouder Versluis

Aangezien het college met één mond spreekt (zoals dhr. Versluis aan geeft in bovenstaand video fragment) en wethouder Hoekstra in 2013 onderdeel was van dit college, zullen wij hem aan de toezegging van het college houden.

 

 

LEEFBAAR EN ONS EISEN OPHELDERING OVER KOMST MOELANDERS AAN DE NIJVERHEIDSTRAAT

De fracties van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en ONS Vlaardingen hebben de agendacommissie gevraagd om Moelander huisvesting bij de Elementen aan de Nijverheidstraat op donderdag 28 juni 2018 om 20:00 in de commissie te bespreken.  De fracties willen een stand van zaken en een toekomst visie horen van het college van B&W over de door woningstichting Waterweg…
Lees verder

Wat werkt de politiek soms mooi

Wij kregen een foto toegezonden door de beheerder van het Bewonersplatform oud Ambacht: Soms heeft een oproep succes! Na de oud Ambacht Toekomst Gericht bijeenkomst van afgelopen najaar hebben we de politieke partijen gevraagd om in hun verkiezingsprogramma's aandacht te hebben voor de particuliere woningverbetering. In Vlaardingen bestaat het Servicepunt Particuliere Woningverbetering (Een samenwerking met Schiedam).…
Lees verder

Persbericht: Lagere onroerende zaakbelasting verenigingen

19 maart 2018 PERSBERICHT CDA, D66, GroenLinks en Leefbaar: ‘Lagere onroerendezaakbelasting verenigingen’ VLAARDINGEN – Vrijwilligersorganisaties zouden minder onroerendezaakbelasting moeten betalen. Daarmee kunnen de organisaties de contributies betaalbaar houden. Zo kunnen ook minder draagkrachtige Vlaardingers blijven sporten en deelnemen aan culturele activiteiten. Mochten CDA, D66, GroenLinks en VV2000 Leefbaar Vlaardingen een uitnodiging krijgen voor de collegeonderhandelingen,…
Lees verder