Category Archives: Inwoners en Bestuur

LEEFBAAR EN ONS EISEN OPHELDERING OVER KOMST MOELANDERS AAN DE NIJVERHEIDSTRAAT

De fracties van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en ONS Vlaardingen hebben de agendacommissie gevraagd om Moelander huisvesting bij de Elementen aan de Nijverheidstraat op donderdag 28 juni 2018 om 20:00 in de commissie te bespreken.  De fracties willen een stand van zaken en een toekomst visie horen van het college van B&W over de door woningstichting Waterweg…
Lees verder