Natuur & Dieren welzijn

Dat de Broekpolder groen blijft spreekt natuurlijk voor zich!
Het is het mooiste bezit van onze stad waar we zuinig op moeten zijn. Wij zijn dan ook zeer terughoudend met nog meer recreatie toe te voegen in het dieper gelegen gebied van de  Broekpolder. Wij behouden liever robuuste, ongerepte natuur, waar flora en fauna het  beste tot hun recht kunnen komen. Aan de buitenrand van de polder is er ruimte voor  voorzieningen en zien wij nog mogelijkheden om het sportaanbod uit te breiden.

Bij herinrichting van openbaar groen is natuurinclusief de nieuwe norm. Zo beschermen we de biodiversiteit, krijgen we een mooiere groene leefomgeving en lossen we ook een deel van de klimaatadaptatie op.

De Krabbeplas is nog steeds niet blauwalg vrij en dat is tegen alle gemaakte afspraken in.
We gaan in gesprek met de verantwoordelijke partijen om hen aan hun afspraken te houden.

Leefbaar is blij dat de dierenambulance ook eindelijk een mooie plek heeft gekregen aan de rand van de Broekpolder. Een grote meerwaarde voor de Vlaardingse huis- en wilde dieren die in nood zijn.