Preventie armoede en schulden

Vlaardingen kent veel armoede. Jongeren, ouderen en gezinnen met hoge schulden. Vaak is er sprake van diverse problemen die te laat worden gesignaleerd en komt er pas hulp op  gang wanneer het eigenlijk al te laat is. Het hele systeem is er op ingericht dat mensen  eerst kopje onder moeten gaan voordat er hulp geboden wordt. Hulp moet beter  toegankelijk worden, onnodige blokkades moeten er tussen uit. Maatwerk trajecten  moeten ervoor zorgen dat mensen sneller aan het werk kunnen en weer zelfredzaam  worden.

Wij maken ons zorgen om de groeiende groep werkende armen.
Leefbaar wil af van het systeem dat armoedebestrijding alleen beschikbaar is voor bepaalde inkomensgroepen. Wij willen armoederegelingen op daadwerkelijk besteedbaar inkomen. Dus wat houdt u over als al uw vaste lasten betaald zijn en is dat bedrag voldoende om van te leven? Wij zien steeds vaker armoede bij gezinnen die een modaal inkomen hebben, en zij hebben net zoveel recht op hulp als anderen.

Inwoners die frauderen met hun uitkering pakken we snoeihard aan
want dat is niet acceptabel.